programska oprema d.o.o.
Vzpostavite stik
tel.: +386 (2) 461 34 90     e-mail: info@mips.si

REFERENCE

Nekaj naših referenčnih projektov


Univerza v Mariboru    
Akademski informacijski sistem (študentske evidence, elektronski vpis, elektronske prijave na izpite, spremljanje učnega procesa (predavanja, kolokviji, izpiti, vaje) …
 
Red Bull GmbH    
Pospeševane prodaje in CRM (nadzorni Web modul, sinhronizacija, modul za analizo prodaje, planiranje dela pospeševalcev, programska oprema za zbiranje podatkov za dlančnike)… Programska prema se uporablja v Avstriji, Sloveniji, Hrvaški, Srbiji , Črni gori, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Romuniji, Bolgariji, Moldaviji …
 
Nova KBM d.d.    
Računovodstvo obveznosti in terjatev, Interni plačilni promet, Davčne evidence, Osebni prejemki, Spremljanje investicij, Poboti…
 
Aktiva varovanje d.d.    
Vodenje projektov, kadrovske evidence, evidence dela, razporejanje delavcev, upravljanje voznega parka,...
 
Arriva    
Finančno računovodski informacijski sistem, stroškovno računovodstvo (materialno, plače, osnovna sredstva, blagajne, drobni inventar…) Sistem informacij, prodaja mesečnih vozovnic, Vzdrževanje vozil, Dokumentni sistem (skeniranje, likvidacija, arhiviranje)…
 
Marles Hiše d.o.o.    
Finančno računovodski informacijski sistem, Stroškovno računovodstvo (materialno, plače, osnovna sredstva, blagajne, drobni inventar…) Lansiranje proizvodnje, spremljanje in obračun proizvodnje, Komercialno poslovanje…
 
Panturist d.d.    
Finančno računovodski informacijski sistem, stroškovno računovodstvo (materialno, plače, osnovna sredstva, blagajne, drobni inventar…) Prometni informacijski sistem (vozni redi, delovni nalogi, razpored, potni nalogi), Sistem informacij, Prodaja vozovnic , Vzdrževanje vozil, Dokumentni sistem (skeniranje, likvidacija, arhiviranje)…


© 2012 MIPS programska oprema d.o.o. Vse pravice pridržane.