programska oprema d.o.o.
Vzpostavite stik
tel.: +386 (2) 461 34 90     e-mail: info@mips.si

FINANČNO RAČUNOVODSKI PODSISTEMOsnovni moduli finančno računovodskega podsistema so :

  • glavna knjiga in saldakonti
  • davčna knjiga
  • blagajna
  • osnovna sredstva
  • drobni inventar
  • materialno in blagovno knjigovodstvo
  • obresti
  • opomini
  • plačilni promet
  • potni nalogi

Podsistem je povezan s skoraj vsemi programskimi moduli preko enotnega vmesnika za knjiženje. Sistem knjiženja je zasnovan kot samoučeč sistem, ki v primeru prvega poskusa izvedbe neke operacije, ki zahteva knjiženje, preko intuitivnega vmesnika zahteva od uporabnika vnos podatkov o načinu knjiženja. Te podatke sistem shrani kot vzorce oziroma pravila, na osnovi katerih bo izvajal enake operacije v prihodnosti.
Glavna knjiga je zasnovana tako, da omogoča knjiženje in prikaz podatkov po poljubnih analitikah (delovnih nalogih, stroškovnih mestih, trgovinah, delavcih…).
Vgrajena so različna orodja, ki v veliki meri doprinesejo k avtomatizaciji poslovanja (časovne razmejitve, slabitve…)Primer pregleda stroškov v glavni knjigi

Finančno računovodski sistem je v celoti lokaliziran za Hrvaško in Makedonijo ter deloma za Srbijo.


© 2012 MIPS programska oprema d.o.o. Vse pravice pridržane.