programska oprema d.o.o.
Vzpostavite stik
tel.: +386 (2) 461 34 90     e-mail: info@mips.si

PROIZVODNJAProizvodni podsistem je zgrajen iz naslednjih modulov:

Izdelava strukturnih (materialnih) kosovnic

Vsebina materialnih kosovnic je zasnovana na poljubno nivojski drevesni strukturi. K drevesni strukturi je dodana možnost variantnih in opcijskih vozlišč s katerimi rešujemo neodvisnost enega izdelka glede na različne potrebe materiala variant enega izdelka, kar drastično zmanjša skupno število strukturnih kosovnic v sistemu. Prav tako so dodane možnosti definicij izključujočih variant, kar olajša delo in možnost napak pri sestavi tehnoloških kosovnic


Primer materialne kosovnice


Izdelava tehnoloških kosovnic

Izdelava tehnoloških kosovnic poteka v treh fazah:
 • Izbira ustreznih opcij in variant iz strukturne kosovnice (s tem določimo potrebe po materialu)
 • Izdelava tehnološkega postopka
 • Definicije porabe materiala po proizvodnih mestih v tehnološkem postopku s sprotnim vpogledom že porabljenega materiala iz materialne kosovnice


Primer tehnološke kosovnice


Predkalkulacije in pokalkulacije

 • Predkalkulacije (Izračun stroškov proizvodnje na osnovi tehnološke sestavnice)
 • Pokalkulacije (Izračun dejanskih stroškov proizvodnje – obračun proizvodnje)


Izdelava proizvodnega plana (Priprava dela)

 • Informacijska podpora izdelavi proizvodnega terminskega plana s sprotnim pregledom pokritosti naročil kupcev
 • Spremljanje dnevne/tedenske pokritosti proizvodnih linij glede na terminski plan
 • Povratne informacije o količinah (naročeno, planirano, lansirano, dejansko izdelano)


Primer terminskega plana proizvodnjeLansiranje proizvodnje – Delovni nalogi

 • Definicije potreb po materialu (rezervacije materiala po skladiščih)
 • Razpored delavcev
 • Poraba časa po delavcih
 • Sproten pregled odmikov (normirano, porabljeno)
 • Poraba materiala (generiranje izdajnic materiala na DN)
 • Opravljena količina (generiranje prejemnic materiala na skladišča)


© 2012 MIPS programska oprema d.o.o. Vse pravice pridržane.